Atsauču formatēšana Word 2007

Šoreiz neliels stāsts studentiem, kam šogad jāraksta bakalaura darbs, kā arī citiem, kam vajadzīgs rakstīt tekstu ar bibliogrāfiskām atsaucēm uz informācijas avotiem.

Atsauču saraksta veidošana ir patiesi piņķerīgs pasākums – norādes tekstā ir pareizi jāsanumurē (un numerācija nojūk, ja teksta vidū ieliec vēl vienu atsauci), katrs izdevējs pieprasa atsauces noformēt kādā specifiskā formātā, turklāt viss jādara precīzi – jāatceras, kur jāliek punkts, kur komats, kur – iekavas. Grūti.

Darbiņu var daļēji vienkāršot, izmantojot “endnote” jeb beigu vēres (nejaukt ar rīku EndNote). Vietā, kur tekstā nepieciešama norāde, ievieto endnote, bet dokumenta beigās ieliek atsauces pilno tekstu. Šādi var atrisināt numerācijas un pārnumurēšanas bēdu, bet atsauces teksts jāformē pilnībā pašam.

Labais risinājums – dažiem

Ja nu gadījumā darba rakstīšanai tu lieto MS Word 2007, tev ir iespēja vienkāršot atsauču veidošanu, izmantojot Word iebūvēto citations & bibliography rīku. Ar šī rīka palīdzību tiek izveidota neliela saistītās literatūras datu bāze (kas atrodas turpat iekšā dokumentā).

Dokumenta pamattekstā ievietojot norādi uz atsauci, tev tikai jāizvēlas nepieciešamais literatūras avots, bet dokumenta beigās vari ievietot automātiski ģenerētu “bibliogrāfijas” sarakstu. MS Word pats parūpējas par norāžu pareizu numurēšanu un atsauču teksta formatēšanu.

Lai iedarbinātu Citations & bibliography rīku, dokumentam jābūt Word 2007 formātā, t.i., tam jābūt DOCX failam.

Kā tas darbojas?

Vispirms Office 2007 Ribbon-ā izvēlies sadaļu “References”. Pievērs uzmanību sadaļai “Citations and bibliography“:

Sāksim ar vienkāršu atsauces ievietošanu. Piemēram, gribam ielikt norādi uz J. Kociņa rakstu “Par jautro dzīvi” žurnāla “Dadzis” 1976. gada 3. numurā. Raksts publicēts 22. lapaspusē.

Izvēlamies “Insert Citation->Add new source“:

Atveras datu ievades lodziņš, kurā varam strukturēti aprakstīt literatūras avotu. Vispirms jāizvēlas, ka avota veids būs “Journal Article” (atkarībā no avota veida mainās aizpildāmo lauku saraksts)  

Pēc “OK” pogas nospiešanas dokuments pārāk daudz nemainās – vienīgi parādās norāde uz avotu.
Lai ievietotu atsauču sarakstu, jāveic vēl viena darbība – jāizvēlas vieta dokumentā, kur tas nepieciešams un jāizvēlas “Bibliography -> Insert bibliography“:
Izvēlētajā vietā tiks ievietots saraksts ar visiem dokumentā definētajiem literatūras avotiem to pieminēšanas secībā
Ja dokumentā parādās vēl jauni literatūras avoti, bet atsauču saraksts negrib automātiski pārģenerēties, tad jāizpilda “Update fields” operācija. Vieglākais veids, kā to izdarīt – iezīmēt visu dokumenta tekstu (saīsne Ctrl+A) un nospiest taustiņu F9.

Atsauču formatēšanas stili

Pasaulē ir daudz zinātnisku izdevumu un arī apmēram tikpat daudz dažādu veidu, kā noformēt atsauču sarakstu.

Word 2007 piedāvā vairākus no tiem. Mainot izvēli sadaļā “Style“, mainās gan norāžu, gan atsauču saraksta formatējums.

Word2007 iebūvēto stilu nav daudz, ir pārstāvēti tikai paši populārākie. Entuziastiski cilvēki ir izstrādājuši formatēšanas stilus vēl daudziem citiem Word neiekļautiem standartiem. Visi šie stili pieejami BibWord mājas lapā: http://bibliography.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=Styles

Lejupielādētos XSL failus jāiekopē “(c:\program files)\Microsoft Office\Office12\Bibliography\Style” direktorijā.

LU darbu noformēšanas stils

Ne Word 2007 iekļautie stili, ne arī BibWord piedāvātie īsti neatbilst Latvijā pieņemtajam standartam LVS ISO 690:2001 (pašu standartu neesmu lasījis, spriežu pēc šajā prezentācijā (skat. 73. un tālākus slaidus) minētājiem piemēriem).

Latvijas Universitāte izstrādājusi norādījumus studentiem par noslēguma darbu izstrādi (Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība, pieejams http://estudijas.lu.lv/mod/resource/view.php?id=3495). Arī šeit minēts, ka vēlams izmantot “LVS ISO 690″, ar piezīmi, ka drīkst lietot arī citus pasaulē atzītus formatējumus.

Tomēr šajā dokumentā doti arī formatēšanas paraugi, kas acīmredzami veidoti pēc ISO690:2001 principiem (un kas būtiski atšķiras no Word 2007 iebūvētā ISO690 izskata!) Dokumentā dotie piemēri gan ir mazliet pretrunīgi un nepārklāj visus bieži izmantotos literatūras veidus (piemēram, konferences proceedings materiāls)

Esmu izveidojis savu formatējuma stilu, kas ir diezgan tuvs šīm LU norādēm. Spiest šeit, lai lejupielādētu “LU Noslēguma” stila failu (ar labo peles pogu -> “Save Target as…” vai “Save Link as…”).

Stila fails jāiekopē iepriekšminētajā “c:\program files\Microsoft Office\Office12\Bibliography\Style” direktorijā, pēc tam jāaizver un no jauna jāatver Microsoft Word.

Atsauču importēšana

Ja esi atradis informāciju par attiecīgo publikāciju internetā un pilns publikācijas apraksts tiek piedāvāts BibTex formātā, ir diezgan neērti visu šo pašu informāciju manuāli ievadīt MS Word bibliogrāfijas rīkā. Šim mērķim var izmantot rīku Memento Reference Manager. Pēc instalēšanas tas parādīsies kā MS Word add-on rīks, kuru vari lietot šādi:  

Pēc importēšanas šī pati informācija parādās centralizētajā bibliogrāfijas avotu sarakstā.

Datorķirmjiem

Ja stilā nepieciešamas izmaiņas (piemēram, autora vārds jāapmaina vietām ar raksta nosaukumu) un nav bail no programmēšanas, tad stila XSL failu var nedaudz pamainīt (XSL zināšanas nav nepieciešamas, formatējums aprakstīts daudz vienkāršākā sintaksē). Katram avota veidam ir savs formatējuma apraksts. Piemēram, konferenču proceedings materiālu atsauču formatējums atrodams šī faila 238. rindā un tas pasaka, ka izdruku sāksim ar “Author” lauku, tad liksim “Title” vai “ShortTitle”, tad “BookTitle” vai “ConferenceName”. Figūriekavas apzīmē faktu “ja šis lauks vispār ir definēts”.

Kā vajadzētu darīt patiesībā – saistību atruna

Kārtīgi zinātnieki, protams, tekstu rakstīšanai izmanto kādu no TeX rīkiem, jo tie ļauj pilnībā aizmirst par teksta attēlojumu, izvietojumu uz lapas un citām noformējuma niansēm un domāt tikai par darba saturu (protams, līdzīgi kā visās marķēšanas valodās – ir jāzina attiecīgās valodas sintakse, lai varētu panākt vēlamo efektu). Par LaTeX izmantošanu darba izstrādei var palasīt “VeA Skaitļotājs” mājas lapā: http://skaitlotajs.venta.lv/2009-02 (6. tēma).

Tomēr fakts, ka kārtīgas LaTeX sistēmas uzstādīšana, iepazīšana un latviskošana ir darbietilpīgs pasākums un tādēļ šķiet biedējošs/”ai, man nav tik daudz laika – nepaspēšu”. Rezultātā daudzi izvēlas savus noslēguma darbus rakstīt, izmantojot kādu ierastāku platformu, tipiski – Microsoft Word.

ċ
lu_nosl.xsl
(133k)
Kriss Rauhvargers,
2010. gada 6. janv. 00:12
Comments