Noslēguma darbi 2012/2013. gadā

Pēdējos gados bieži esmu saņēmis lūgumus vadīt dažādus Datorikas fakultātes studentu noslēguma darbus. Manas spējas vadīt darbus ir stipri ierobežotas, tādēļ daudziem studentiem nākas palīdzību atteikt. 
Lai turpmāk izvairītos no gadījumiem, kad studenti nezināšanas dēļ piesakās pārāk vēlu, kad visas vietas jau aizņemtas, šogad aicinu piedalīties konkursā uz darba vadīšanu.

Ja vēlies, lai vadu Tavu kursadarbu, bakalaura darbu, kvalifikācijas darbu, līdz 2012. gada 30. decembra vakaram iesūti savas tēmas pieteikumu! Tam nav jābūt formālā valodā rakstītam, taču jāatbild uz dažiem būtiskiem jautājumiem:
- ko Tu grasies pētīt, programmēt vai darīt (nosaukums un izvērstāks apraksts)?
- īsumā, ko pasaule jau par šo zina un kāds būs Tavs pienesums?
- ko Tu jau zini par šo tēmu un kas vēl ir svešs (kādas grāmatas jau lasītas, ko grasies drīzumā lasīt?)
- kāpēc Tu gribētu, lai tieši es esmu darba vadītājs?

Līdz 2013. gada 13. janvārim izvērtēšu iesniegtos pieteikumus un sniegšu atbildi. 
Apsolu, ka kopumā novadīšu 2 kvalifikācijas darbus, 2 bakalaura darbus un divus bakalaura kursadarbus.

Pieteikums jāiesūta pa e-pastu kriss.rauhvargers/lu.lv.  
Comments