Par DF bakalaura darbu prezentēšanu

Sveiki, studenti!

Šodien esat nodevuši savu bakalaura darbu aizstāvēšanai LU Datorikas fakultātē . Cits nodevis vairāk, cits mazāk pabeigtu darbu, bet nu iesniegts ir.  Ja par doktora disertācijām saka "ja jau esi ticis līdz aizstāvēšanai, tad jau viss ir kārtībā", tad ar maģistra un bakalaura darbiem tā gan nav. Priekšā vēl viens būtisks moments - aizstāvēšanās. Pirms par to sākt nopietni domāt, vajadzētu izgulēties no pēc negulētajām naktīm. Bet tad gan ķerieties klāt.

Jums jāsaprot tas, ka darba aizstāvēšanas brīdī būs tikai dažas personas, kas tā pavisam labi zina, par ko ir runa - jūs paši, recenzenti un vadītājs, tas ir, es. Pārējie klātesošie darbu nebūs iepriekš redzējuši un labākajā gadījumā paspējuši izšķirstīt, lai apskatītos bildītes un darbā sameklētu kaut ko, kam var formāli "piesieties".
Es, protama lieta, būšu jūsu pusē, pat gadījumā, ja patiesībā gribētos daudzas lietas jūsu darbos kritizēt. Mana loma ir aizstāvēt savu studentu darbus un to arī darīšu. Komisijas loma ir tiesneša loma, viņiem jālemj, kuram no taisnība - jums, kas saka, ka viss ir lieliski, vai recenzentam, kurš apgalvo pretējo (tāds viņam darbs, tāpēc nevajag apvainoties par recenzijām un uzmest lūpu uz recenzentu personīgi).

Nu, lūk. Tātad esat jūs un recenzenti, kuri labi zina, kas tajā darbā īstenībā ir rakstīts. Jums, atšķirībā no recenzenta, ir dotas 15 minūtes un iespēja lietot datoru prezentācijai. Recenzentam ir dotas max. 10 minūtes un datora nav. Tātad jums ir visas iespējas "uzvarēt"!

Paliek tikai tāds sīks jautājums - kā "uzvarēt" recenzentu? Atbilde ir vienkārša - parādot sevi un savu veikumu tā, lai pārliecinātu komisiju par divām lietām: pirmkārt, ka jūs labi pārzināt tēmu, par kuru runājat, otrkārt, ka, izstrādājot bakalaura darbu, esat paši savām rokām/galvām padarījuši daudz labu darbu, par ko jums pienākas atzinība visam turpmākajam mūžam - bakalaura grāds.  Tas nozīmē, ka, lai pārliecinātu komisiju, nav nepieciešams mēģināt viņiem atstāstīt bakalaura darba saturu (vēl jo vairāk, noteikti nevajag mēģināt atstāstīt pa nodaļām!) To komisijai atstāstīs recenzents, ja viņam tas liksies svarīgi. 

Tas, ko komisijai vajadzētu sadzirdēt jūsu stāstījumā, ir:
1) kādā virzienā tika veikts jūsu pētījums. Atcerieties, komisijā būs ne tikai tīmekļa tehnoloģiju speciālisti, bet arī "kvantisti", "loģiķi" un citi, kuriem praktiskās tehnoloģijas ir svešas. Nekautrējieties nolaisties līdz tik zemam līmenim, kā izskaidrot auditorijai, kas ir kas. Piemēram, ja darbs ir par JavaScript optimizāciju klienta pusē, nebūtu par sliktu īsumā atgādināt, ka katrā pārlūkprogrammā ir iebūvēts JS interpretators, ka kods tiek izpildīts klienta datorā un tamlīdzīgas "pamatlietas". Būtiski tajā visā ir - lai jūsu stāstīto varētu saprast klausītājs, kurš "nav gluži muļķis".
2) kad izskaidrots pētījuma virziens, jāprecizē, kāda tieši problēma tika pētīta. Lūk, dota JavaScript izstrādāta lietotne, kas sāk kļūt lēna, kad sistēmai pieslēdzas vairāk lietotāju. Nekautrējieties ielikt ilustrāciju vai citādi padarīt auditorijai interesantu savu stāstījumu.
3) kad skaidrs, KO jūs pētījāt un kāda bija problēma, vajadzētu pastāstīt, kā tikāt pie rezultāta. Tas varētu ietvert gan skaistāko algoritmu īsu atstāstījumu vai pielietotās metodikas principus. Protams, visu ilustrē grafiki, konkrēti skaitļi u.c. Šī ir tā daļa, kur sevišķi skaisti tiek parādīts, ka orientējaties savā lauciņā.
4) Kulminācija pamazām pāriet izskaņā, jūs izstāstāt sava darba rezultātus. Tiem būtu jābūt skaidri pateiktiem aizstāvēšanā. Lūk, uzlaboju JavaScript programmas ātrdarbību, tagad var pieslēgties 10'000 klienti un nekas vairs nebremzē. Lūk, salīdzināju divus programmēšanas ietvarus un noskaidroju, ka otrajam ir daudz labāka dokumentācija. Vienalga, bet nu jābūt kaut kam, ko jūs apgalvojat ar savu darbu.

Principā tas arī viss. Pašā darbā mēdz rakstīt par nākotnes pētījumu virzieniem un šķiet, ka tas arī ir ieteikts LU rekomendācijās par aizsāvēšanos, bet manuprāt, tā ir nevajadzīga daļa. Tāpat visi zina, ka bakalaura darbi netiek turpināti, ka darbs ir radīts tāpēc, lai būtu. Kāda tur vēl tālāka izpēte?

Un, protama lieta, jāņem vērā klasiskie ieteikumi par prezentācijām:
- Nelieciet prezentācijā par daudz teksta. Prezentācija ir tikai palīgmateriāls, tur jāparādās jūsu stāstījuma galvenajām idejām. Nekādā gadījumā nelieciet tur visu tekstu un nelasiet to pašu no lapas. Viens no ieteikumiem ir tā sauktais 7x7: ne vairāk kā 7 "buleti" katrā slaidā, ne vairāk kā 7 vārdi katrā buletā. Iespējams, no manām lekcijām atceraties, ka lielākā daļa lekciju slaidu iekļaujas šajā pieejā
- Slaidu skaitam normāli nevajadzētu pārsniegt doto minūšu skaitu. Tas ir, jums ir 15 minūtes - ne vairāk kā 15 slaidi. Reāli ņemot, nav iespējams izstāstīt vairāk kā vienu slaidu minūtē. Bet - patrenējieties paši ar savu prezentāciju. Nē, prezentācija "pie sevis" neder. Nē, prezentācija vienam pašam sēžot istabā un runājot balsī nav tik laba kā stāstot kādam. Jā, stāstīt var arī vecmāmiņai, kura vispār no datoriem neko nesaprot. Ja pietiekami labi izstāstīsiet, kaut ko sapratīs. Nē, prezentācija, kurā pats visu laiku smejas un ķiķina, nekam neder. Tikko sasmējies - sāc no jauna!
Neskatieties uz projektora ekrānu, tas ir domāts komisijai (es zinu, šis ir ļoti grūti, sevišķi, ja rokās ir gadījies lāzerītis, ar kura palīdzību rāda kaut ko uz ekrāna). Jums priekšā ir datora ekrāns, kurā rādās tas pats, kas tur uz sienas.
- Stāstiet savu prezentāciju kādam. Nelūriet ekrānā, neskatieties uz papīra lapu savās rokās vai, pas'dies uz kurpēm. Labais stils ir skatīties uz priekšpēdējo klausītāju rindu, bet to grūti ievērot. Ja nekas cits neder, stāstiet man. Es parasti sēžu apmēram priekšpēdējā rindā.
- Nevienam neinteresē praktiskās demonstrācijas. Tas ir, varbūt interesē, bet ~50% gadījumu tās neizdodas. Vai nu runātājs par daudz satraucas vai kas, bet nu neizdodas. Labāk nemaz nesākt.
Nelietojiet visas tās animācijas, kur pa vienam teikumam vai pa vienam vārdam parādās teksts. Būsiet sakreņķējušies, aizmirsīsies, kas tālāk jāstāsta ... 
- Nesaspringstiet ar prezentācijas dizainu. Tas nav svarīgākais. Izmantojiet LU sagatavotos dizainus (http://www.lu.lv/par/logo/prezentacijas/) : pašam būs vieglāk un citi būs apmierināti. Neviens netraucē likt iekšā ilustrācijas un citādi padarīt savu darbu interesantāku.
Comments