CV

Izglītība

2005. — 2009.
Latvijas Universitāte; Fizikas un matemātikas fakultāte, Datorikas nodaļa. Datorzinātnes doktora studiju programma, specializācija – datu apstrādes sistēmas un datoru tīkli.
2002. — 2004.
Latvijas Universitāte; Fizikas un matemātikas fakultāte, Datorikas nodaļa. Datorzinātnes maģistra studiju programma.
1998. — 2002.
Latvijas Universitāte; Fizikas un matemātikas faktultāte, Datorikas nodaļa. Datorzinātnes bakalaura studiju programma.
1995. — 1998.
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

2011.
docents Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē
2010.
Datorzinātņu doktora grāds, Dr.sc.comp.

Nodarbošanās

1998. - 2014.
pasniedzējs, Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte. Pasniegtie lekciju kursi:
  • Tīmekļa tehnoloģijas I
  • Tīmekļa tehnoloģijas II
  • WWW lapu veidošana (LU Sociālo zinātņu fakultātē)

Papildus ziņas par profesionālo darbību

2010.
Dalība lekciju kursa "Multimediju un interneta tehnoloģijas" izstrādē ESF finansētā projektā "Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide"
2007.-2008.
Dalība trīs daļu lekciju kursa "Informācijas sistēmu pielietojums un pārvaldība” materiālu izstrādē ESF finansētā projektā "Tālākizglītības kursu izstrāde IT profesionāļiem".
2007.
Starptautiskās konferences PROFES 2007 (Product Focused Software Development and Process Improvement) organizācijas komitejas loceklis
2006.-2008.
ERAF līdzfinansētais LU pētniecības projekts "Jaunu tehnoloģiju izstrāde informācijas sistēmu izveidei un integrācijai"
2005.-2006.
Dalība Nīderlandes Matra projektā MATO2/PL/9/1 “Strategy for Recognition of European Professional Qualifications Under the General system", Polijas reglamentēto profesiju datubāzes un tīmekļa vietnes izstrāde, projekta dalībnieks (datorsistēmas prasību analīze, programmatūras izstrāde, lietotāju apmācība)
2003.-2004.
Dalība Nīderlandes Matra projektā MATO2/PL/9/1 “Strategy for Recognition of European Professional Qualifications Under the General system", Latvijas reglamentēto profesiju datubāzes un tīmekļa vietnes izstrāde, projekta dalībnieks (datorsistēmas prasību analīze, programmatūras izstrāde, lietotāju apmācība)

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas

Skatīt sadaļu "Publikācijas"