CV‎ > ‎

Publikācijas un raksti

2013. Handling Server-Side Software Versioning: the “Smart Technology” Approach
Juris Ivanovs, Krišs Rauhvargers
Raksts publicēts Frontiers in Artificial Intelligence and Applications sērijas rakstu krājumā "Databases and Information Systems VII - Selected Papers from the Tenth International Baltic Conference, DB&IS 2012"; 303.–316.lpp (Eds. Caplinskas, A., Dzemyda, G., Lupeikiene, A.; ISBN: 978-1-61499-160-1; IOS Press)
2011. Viedo tehnoloģiju pētījumi Latvijā
Dr. Zane Bičevska, Dr. Jānis Bičevskis, M.sc.dat. Edgars Diebelis, Dr. Krišs Rauhvargers
Prezentēju kopīgo referātu konferencē "Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress"
Referāta tēzes iekļautas konferences Tehnisko zinātņu sekcijas tēžu krājumā.
2010. Programmatūras izpildes vides testēšana
Krišs Rauhvargers
Promocijas darbs, darba vadītājs prof. dr. Jānis Bičevskis
Darba pamatteksts Skatīt Lejuplādēt
Darba kopsavilkums latviešu valodā: Skatīt Lejupielādēt
Darba kopsavilkums angļu valodā: Skatīt Lejupielādēt 
2009. Environment Testing Enabled Software – a Step Towards Execution Context Awareness
Krišs Rauhvargers, Jānis Bičevskis
Raksts publicēts Frontiers in Artificial Intelligence and Applications sērijas rakstu krājumā "Databases and Information Systems V - Selected Papers from the Eighth International Baltic Conference, DB&IS 2008"; 169.–179.lpp (Eds. H.–M., Haav, A., Kalja; ISBN: 978–1–58603–939-4; IOS Press)
2008. On the Implementation of a Meta-data Driven Self Testing Model
Krišs Rauhvargers
Raksts prezentēts konferencē "CEE-SET 2008" un iekļauts konferences rakstu krājumā "Software Engineering Techniques in Progress" 153.–166. lpp, (Eds: Hruška, T., Madeyski, L., Ochodek, M.; ISBN: 978–83–7493–421–3)
2008. Universities and Their Underused Potential for Lifelong Education and Training
J.Borzovs, D.Šmite, G.Arnicāns, D.Dosbergs, M.Kravcevs, K.Rauhvargers, V.Prodnieks, M.Vītiņš
Baltic IT&T Review, No. 2, 2008, (ISSN 1691-4694, electronic journal, http://www.ebaltics.lv/index.php?sadala=7).
2008. Automating the Software Environment Testing Process
Krišs Rauhvargers, Jānis Bičevskis
Raksts prezentēts konferencē "Baltic DB & IS 2008" un iekļauts konferences rakstu krājumā "Proceedings of the Eighth International Baltic Conference Baltic DB&IS 2008 Tallinn, June 2–5, 2008", 155.–166. lpp, (Eds: Haav, H.-M., Kalja, A.; ISBN 978–9985–59–789–7)
2008. Towards a Semantic Execution Environment Testing Model
Krišs Rauhvargers, Jānis Bičevskis
Latvijas Universitātes raksti, 773. sējums, 38.–52. lpp, ISSN 1407–2157
2008. gada aprīlis
2004. Surogātpasta pienākšanas likumsakarības
Krišs Rauhvargers
Maģistra darbs, 2004. gads
Skatīt Lejupielādēt